Udruženje matematiČara Kantona Sarajevo

O udruženju

Udruženje matematičara Kantona Sarajevoje nevladino, neprofitno, dobrovoljno, vanstranačko udruženje građana zainteresiranih za unapr-ijeđivanje svih aspekata matema-čkih nauka i njihovih primjena u Kantonu Sarajevo. Ciljevi Udruženja su širenje i unapređivanje svih matematičkih disciplina i njihovih primjena, unaprijeđivanje nastave matematike na svim nivoima obrazovanja, podizanje nivoa stručnih i naučnih znanja članova Udruženja organiziranjem matema-tičkih konferencija domaćeg i međunarodnog karaktera, stručnih i naučnih predavanja, seminara, savjetovanja, simpozija i razgovora.

 

Aktuelnosti

Prijava na federalno takmičenje iz matematike učenika srednjih škola FBiH (školska 2016/2017) koji nisu ostvarili direktan plasman uz kotizaciju

Registracija takmičara za Federalno takmičenje iz matematike učenika srednjih škola FBiH koji nisu ostvarili direktan plasman (Registriraj se)

 

Federalno prvenstvo iz matematike učenika srednjih škola FBiH održat će se u subotu, 01.04.2017. godine u Gimnaziji "Bugojno".

Na federalnom takmičenju mogu učestvovati i drugi takmičari koji su na kantonalnom takmičenju iz matematike osvojili 50% i više bodova ili tri takmičara koja su plasirana iza takmičara koji su obezbijedili učešće (a nemaju 50% osvojenih bodova) ako se za njih uplati kotizacija u iznosu od 50,00 KM po takmičaru, a također mogu učestvovati i svi ostali zainteresovani takmičari koji su ove godine učestvovali na kantonalnom takmičenju iz matematike ako se za njih uplati kotizacija u iznosu od 80,00 KM.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Udruženje matematičara Kantona Sarajevo koji je otvoren kod Raiffeisen bank dd Sarajevo BiH broj: 1610000156600012 s naznakom „za federalno takmičenje“,  najkasnije do srijede, 29.03.2017. godine. Ovi takmičari se trebaju regisdtrovati online putem web linka  od  23.03.2017. do 29.03.2017. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail: umks2016@gmail.com.

Informacije o federalnom takmičenju učenika srednih škola u školskoj 2016/2017.. godini
Objavljeno: 08. mart 2017. godine

Federalno prvenstvo iz matematike učenika srednjih škola FBiH

 

Udruženje matematičara Kantona Sarajevo, u saradnji sa  Udruženjem matematičara Tuzlanskog kantona, Udruženjem  matematičara Algoritam iz Mostara, Udruženjem  matematičara Unsko-sanskog kantona, predstavnicima matematičara iz Srednjobosanskog i Zeničko-dobojskog kantona organizuju Federalno prvenstvo iz matematike učenika srednjih škola FBiH održat će se u subotu, 01.04.2017. godine u Gimnaziji "Bugojno". Program takmičenja će biti naknadno objavljen

Molimo Vas da nam, najkasnije do 23.03.2017. godine, dostavite rang liste za sve učesnike kantonalnog takmičenja u svim razredima i prijavite ekipu. Kantonalne ekipe se sastoje od 3 do 5 učenika po jednom razredu. Broj takmičara koji čine sastav pojedine kantonalne ekipe je sljedeći:

 • Tuzlanski kanton, Kanton Sarajevo,  Zeničko-dobojski kanton po 4x5=20 (takmičara):
 • Unsko-sanski kanton po 4x4=16 (takmičara):
 • Srednjobosanski kanton, Hercegovačko-neretvanskl kanton, Kanton 10, Zapadnohercegovački kanton, Posavski kanton i Bosansko-podrinjski kanton po 4x3=12 (takmičara).

Broj takmičara u ekipi ne može prelaziti prethodno navedene kvote bez obzira da li neko od mjesta dijeli više takmičara.

Na federalnom takmičenju mogu učestvovati i drugi takmičari koji su na kantonalnom takmičenju iz matematike osvojili 50% i više bodova ili tri takmičara koja su plasirana iza takmičara koji su obezbijedili učešće (a nemaju 50% osvojenih bodova) ako se za njih uplati kotizacija u iznosu od 50,00 KM po takmičaru, a također mogu učestvovati i svi ostali zainteresovani takmičari koji su ove godine učestvovali na kantonalnom takmičenju iz matematike ako se za njih uplati kotizacija u iznosu od 80,00 KM.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Udruženje matematičara Kantona Sarajevo koji je otvoren kod Raiffeisen bank dd Sarajevo BiH broj: 1610000156600012 s naznakom „za federalno takmičenje“,  najkasnije do srijede, 29.03.2017. godine. Ovi takmičari se mogu prijaviti online putem web linka koji će biti dostupan na web stranici umks.pmf.unsa.ba UM KS od  23.03.2017. do 29.03.2017. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail: umks2016@gmail.com.

 

Raspored učenika po grupa za  "Škole programiranja"
Objavljeno: 23. februara 2017. godine

Raspored učenika po grupama za Školu programiranja (PDF)

Napomene i osnovne informacije:

 • Prijem učenika i otvaranja škole programiranja će se održati u subotu, 04.03.2017. godine u 13:30 na Prirodno-matematičkom fakultetu.
 • Predavanje za sve grupe počinje u subotu, 04.03.2017 u navedenim terminima. Učenici iz grupe Minski će imati nastavu od 10:00 - 12:00 prije zvaničnog otvaranja škole
 • Zbog većeg broja prijavljenih učenika od predviđenog, odlučeno je da umjesto tri grupe školu programiranja sačinjavaju četiri grupe i da svi prijavljeni učenici budu primljeni u školu.
 • Iz tog razloga je neophodno promijeniti termin predavanja za jednu od grupa.
 • U grupi Minski (10:00 - 12:00) su učenici koji nisu učesnici Škole matematike.
 • U slučaju da neko od učenika ima neodložive obaveze u predviđenom terminu za predavanja, molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail adresu jednog od predavača: delalic.sead@gmail.com da se može to rješiti. Za sve ostale informacije nas možete kontaktirati na istu e-mail adresu.
 • Uplata kotizacije, za učenike koji budu primljeni u školu programiranja, se vrši na žiro račun UM KS: 1610000156600012 kod Raiffeisen banke dd Sarajevo najkasnije do četvrtka, 02.03.2017. godine sa naznakom “Za školu programiranja”;
 • Kotizacija za pohađanje škole programiranja u trajanju od 12 sedmica po jednom učeniku je 120,00KM za članove UM KS. Učenici koji nisu članovi UM KS treba da se učlane u Udruženje prije početka nastave, a potrebne informacije se nalaze na http://umks.pmf.unsa.ba/Pristupanje-udruzenju.html;
 • Škola programiranja počinje sa radom 04.03.2017. godine i traje do 03.06.2017. godine (24 školska časa);
 • Za sve dodatne informacije možete se obratiti na mail umks.skola@gmail.com;

Obavijest o početku rada  "Škole programiranja"
Objavljeno: 07. februara 2017. godine

Informacije o Školi programiranja (PDF) - Link za prijavu - Plan i program škole (PDF)

Udruženje matematičara Kantona Sarajevo (UM KS) u saradnji sa udruženjem BIT Alijansa za informacione tehnologije i Odsjekom za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pokreću Školu programiranja:

 • Škola programiranja počinje sa radom 04.03.2017. godine i traje do 03.06.2017. godine (24 školska časa);
 • Nastava će se odvijati na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, subotom od 14h00 do 16h00. Sve eventualne izmjene će biti oglašene na web stranici umks.pmf.unsa.ba;
 • Pravo prijave imaju učenici od sedmog do devetog razreda osnovne škole i učenici srednjih škola iz BiH;
 • Broj mjesta je ograničen (osnovne škole 20 mjesta i srednje škole 40 mjesta);
 • Cilj škole je upoznati učenike sa osnovama programiranja kroz programse jezike Python i C++;
 • Svaki učenik će imati obezbjeđen računar za rad;
 • Prijave se vrše od 07.02.2017. godine do 22.02.2017. godine;
 • Spisak polaznika će biti objavljen na web stranici Udruženja najkasnije do 24.02.2017. godine;
 • Kotizacija za pohađanje škole programiranja po jednom učeniku je 120,00KM za članove UM KS. Učenici koji nisu članovi UM KS treba da se učlane u Udruženje prije početka nastave, a potrebne informacije se nalaze na http://umks.pmf.unsa.ba/Pristupanje-udruzenju.html;
 • Uplata kotizacije, za učenike koji budu primljeni u školu programiranja, se vrši na žiro račun UM KS: 1610000156600012 kod Raiffeisen banke dd Sarajevo najkasnije do 02.03.2017. godine sa naznakom “Za školu programiranja”;
 • Prijave se popunjavaju preko linka nalazi na web stranici UM KS umks.pmf.unsa.ba.
 • Nastavu će izvoditi bivši i sadašnji uspješni studenti Odsjeka za matematiku (zlatne i srebrene značke), asistenti i profesori Odsjeka za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta;
 • Radom Škole će koordinirati Doc.dr. Elmedin Selmanović i mr. Vedad Letić;
 • Za sve dodatne informacije možete se obratiti na mail umks.skola@gmail.com;

Materijal sa stručnog seminar, Fojnica, 13.-14. januar 2017. godine
Objavljeno: 16. januar 2016. godine

Informacija o uplati kotizacije za stručni seminar, Fojnica, 13.-14. januar 2017. godine
Objavljeno: 25. decembra 2016. godine

 

Informacije o uplati kotizacije za stručni seminar za nastavnike i profesore matematike (Program i termini održavanja predavanja na seminaru)

Plaćanje kotizacije:

Kako je broj prijavljenih učesnika veći od predviđenog minimalno 50 učesnika, seminar će se održati u navedenom terminu Svi prijavljeni učesnici trebaju najkasnije do 27.12.2016. godine, uplatiti kotizaciju na žiro račun Udruženja matematičara Kantona Sarajevo broj: 1610000156600012 otvoren kod Raiffeisen banke dd Sarajevo (sa naznakom ''Uplata kotizacije za Seminar iz matematike'')  i to:

         ako je učesnik član nekog od udruženja matematičara u FBiH (UM TK, UM KS, UM USK, ''Algoritam''-Mostar) i izmirio je obaveze uplate članarine za 2016. godinu -  kotizacija je 10KM

         ako učesnik nije član nijednog od udruženja matematičara u FBiH (UM TK, UM KS, UM USK, ''Algoritam''- Mostar) ili nije izmirio obavezu uplate članarine za 2016. godinu, kotizacija je 30KM

Samo prijavljeni učesnici koji budu uplatili kotizaciju bit će registrirani za smještaj kod domaćina i dobit će certifikat o učešću na seminaru.

Stručni seminar za nastavnike i profesore matematike - Fojnica, 13.-14. januar 2017. godine
Objavljeno: 12. decembra 2017. godine

 

Informacije za stručni seminar za nastavnike i profesore matematike

Udruženja matematičara u FBiH (UM TK, UM KS, UM USK, ''Algoritam''-Mostar) planiraju organizirati zajednički seminar za nastavnike i profesore matematike 13-14. januara 2017. godine u Fojnici. (PDF)

Registracija

U skladu s ponudom koju smo dobili od domaćina (REUMAL) iz Fojnice (v. prilog s kompletnim cjenovnikom, koji je s evidentnim popustom) dužni smo dostaviti spiskove učesnika seminara do 28.12.2016. godine, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se blagovremeno prijave popunjavanjem obrasca, zaključno sa 25.12.2016. godine, kako bi prijavljeni učesnici mogli blagovremeno izvršiti uplate kotizacije (v. objašnjenje ispod), a mi kao organizatori  na vrijeme mogli izvršiti registraciju prijavljenih učesnika kod domaćina do 28.12.2013. godine.

Plaćanje kotizacije:

Za uspješnu organizaciju seminara potrebno je da se registruje minimalno 50 učesnika Ako bude dovoljan broj zainteresiranjih učesnika, o čemu ćete biti obaviješteni nakon isteka period registracije, tj. 26.12.2016, svi učesnici koji su se prijavili preko navedenog linka trebaju uplatiti kotizaciju na žiro račun Udruženja matematičara Kantona Sarajevo broj: 1610000156600012 otvoren kod Raiffeisen banke dd Sarajevo (sa naznakom ''Uplata kotizacije za Seminar iz matematike'') zaključno sa 27.12.2016 godine i to:

         ako je učesnik član nekog od udruženja matematičara u FBiH (UM TK, UM KS, UM USK, ''Algoritam''-Mostar) i izmirio je obaveze uplate članarine za 2016. godinu -  kotizacija je 10KM

         ako učesnik nije član nijednog od udruženja matematičara u FBiH (UM TK, UM KS, UM USK, ''Algoritam''- Mostar) ili nije izmirio obavezu uplate članarine za 2016. godinu, kotizacija je 30KM

Samo prijavljeni učesnici koji budu uplatili kotizaciju bit će registrirani za smještaj kod domaćina i dobit će certifikat o učešću na seminaru. Detaljne informacije o programu i temama biće naknadno oglašeni.

Rezultati ulaznog testa za "Školu matematike za rad sa nadarenim učenicima"
Objavljeno: 21. septembar 2016. godine

 

Rezultati ulaznog testa i raspored grupa po salama

Dragi učenici, roditelji i nastavnici, Škola matematike za nadarene učenike kao što znate počela je u subota, 17.09.2016. Nastava će se održavati svake subotom, u terminu od 10:00 do 13:00 sati, na Prirodno-matematičkom fakultetu na IV spratu (Odsjek za matematiku). U prilogu je prijedlog rasporeda učenika po grupama (PDF) na osnovu rezultata ulaznog testa kao i raspored grupa po salama (PDF). Učenici koji se nisu pojavili na ulaznom testu treba da se jave Prof.dr. Hasanu Jamaku kad prvi put dođu biće raspoređeni u neku od grupa.

Informacije o početku "Škole matematike za rad sa nadarenim učenicima"
Objavljeno: 14. septembar 2016. godine

 

Informacije o početku "Škole matematike za rad sa nadarenim učenicima"

Dragi učenici, roditelji i nastavnici, Škola matematike za nadarene učenike uskoro počinje sa radom. Prvi dan Škole je subota, 17.09.2016. Prijem učenika će biti u 09:30 na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Nastava će se održavati subotom, u terminu od 10:00 do 13:00 sati, na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Obavijest o rada  "Škole matematike za rad sa nadarenim učenicima"

Informacije o Školi matematike (PDF) - Prijavni obrazac (PDF) - Plan i program škole (PDF)

Na 2. Sjednici Upravnog odbora Udruženja matematičara Kantona Sarajevo održanoj 19.05.2016. godine jednoglasno je donesena Odluka o početku rada Škole matematike za rad sa nadarenim učenicima.

 • Škola matematike za rad sa nadarenim učenicima počinje sa radom 17.09.2016. godine;
 • Nastava će se odvijati na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu subotom  u terminima koji će biti na vrijeme oglašeni na web stranici UM KS umks.pmf.unsa.ba;
 • Škola se organizira za rad sa nadarenim učenicima osnovne i srednje škole, i to: 3 (tri) grupe za osnovnu školu (sedmi, osmi i deveti razred), 3 (tri) grupe za srednju školu (prvi, drugi, treći-četvrti razred);
 • Broj mjesta je ograničen (po jednoj grupi maksimalno 20 učenika);
 • Mjesečna kotizacija za pohađanje škole po jednom učeniku je 40,00KM za članove UM KS, a za učenike koji nisu članovi je 80,00KM;
 • Uplata se vrši na žiro račun UM KS: 1610000156600012 kod Raiffeisen banke dd Sarajevo početkom svakog narednog mjeseca trajanja škole;
 • Prijave se popunjavaju  na obrascu i potrebno je popunjeni obrazac poslati na e-mail adresu: umks.skola@gmail.com;
 • Prijave se vrše od 24.05.2016. godine do 15.09.2016. godine;
 • Članom Udruženja se postaje popunjavanjem pristupnice pristupnica kojom se kandidat obavezuje da prihvata Statut i Program Udruženja, uplatom članarine, koja iznosi godišnje: 12 KM za učenike, student, penzionere i nezaposlene; 25 KM za ostale individualne članove;
 • Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail umks.skola@gmail.com;