Udruženje matematiČara Kantona Sarajevo

Sponzori:

 

 

O udruženju

Udruženje matematičara Kantona Sarajevoje nevladino, neprofitno, dobrovoljno, vanstranačko udruženje građana zainteresiranih za unapr-ijeđivanje svih aspekata matema-čkih nauka i njihovih primjena u Kantonu Sarajevo. Ciljevi Udruženja su širenje i unapređivanje svih matematičkih disciplina i njihovih primjena, unaprijeđivanje nastave matematike na svim nivoima obrazovanja, podizanje nivoa stručnih i naučnih znanja članova Udruženja organiziranjem matema-tičkih konferencija domaćeg i međunarodnog karaktera, stručnih i naučnih predavanja, seminara, savjetovanja, simpozija i razgovora.

Aktuelnosti

Bilten sa 23. matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine
Objavljeno: 23. april 2018. godine

Bilten sa 23. matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine  (PDF)

Informacije o održavanj 23. matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine
Objavljeno: 17. april 2018. godine

Informacije o održavanj 23. matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine  (PDF)

Informacije o federalnom takmičenju učenika srednih škola u školskoj 2017/2018.. godini
Objavljeno: 05. mart 2018. godine

Federalno prvenstvo iz matematike učenika srednjih škola FBiH (Konačni rezultati, Zadaci i rješenja)

 

Udruženje matematičara Kantona Sarajevo, u saradnji sa  Udruženjem matematičara Tuzlanskog kantona, Udruženjem  matematičara Algoritam iz Mostara, Udruženjem  matematičara Unsko-sanskog kantona, predstavnicima matematičara iz Srednjobosanskog i Zeničko-dobojskog kantona organizuju Federalno prvenstvo iz matematike učenika srednjih škola FBiH održat će se u subotu, 24.03.2018. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu sa početkom u 11:00.  Program takmičenja će biti naknadno objavljen

Molimo Vas da nam, najkasnije do 20.03.2018. godine, dostavite rang liste za sve učesnike kantonalnog takmičenja u svim razredima i prijavite ekipu. Kantonalne ekipe se sastoje od 3 do 5 učenika po jednom razredu. Broj takmičara koji čine sastav pojedine kantonalne ekipe je sljedeći:

 • Tuzlanski kanton, Kanton Sarajevo,  Zeničko-dobojski kanton po 4x5=20 (takmičara):
 • Unsko-sanski kanton po 4x4=16 (takmičara):
 • Srednjobosanski kanton, Hercegovačko-neretvanskl kanton, Kanton 10, Zapadnohercegovački kanton, Posavski kanton i Bosansko-podrinjski kanton po 4x3=12 (takmičara).

Broj takmičara u ekipi ne može prelaziti prethodno navedene kvote bez obzira da li neko od mjesta dijeli više takmičara.

Bez kotizacije mogu učestvovati učenici koji su prošle godine osvojili neko od prva tri mjesta na federalnom takmičenju.

Na federalnom takmičenju mogu učestvovati i drugi takmičari koji su na kantonalnom takmičenju iz matematike osvojili 50% i više bodova ili tri takmičara koja su plasirana iza takmičara koji su obezbijedili učešće (a nemaju 50% osvojenih bodova) ako se za njih uplati kotizacija u iznosu od 50,00 KM po takmičaru, a također mogu učestvovati i svi ostali zainteresovani takmičari koji su ove godine učestvovali na kantonalnom takmičenju iz matematike ako se za njih uplati kotizacija u iznosu od 90,00 KM.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Udruženje matematičara Kantona Sarajevo koji je otvoren kod Raiffeisen bank dd Sarajevo BiH broj: 1610000156600012 s naznakom „za federalno takmičenje“,  najkasnije do srijede, 21.03.2018. godine. Ovi takmičari se mogu prijaviti online putem web linka koji će biti dostupan na web stranici umks.pmf.unsa.ba UM KS od  10.03.2018. do 21.03.2018. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail: umks2016@gmail.com.

 

Konačni raspored po grupama za Školu programiranja 2018
Objavljeno: 16. februar 2018. godine

Konačni raspored po grupama za Školu programiranja 2018:

Novi ciklus upisa na "Školu matematike 2plus2" za učenike od trećeg do šestog razreda osnovne škole (ostaje otvoren do 10.02.2018. godine)
Objavljeno: 03. februar 2018. godine

Konkurs za novi ciklus Školu matematike 2plus2 za djecu mlađe uzrasti od trećeg do šestog razreda osnovne škole (link za prijavu)

Dodatne informacije možete dobiti na www.2plus2.ba

Prijava za izborno takmičenje za Evropsku matematičku olimpijadu za djevojke (EGMO) (ostaje otvoren do 09.02.2018. godine)
Objavljeno: 31. januara 2017. godine

Konkurs za prijavu na "Školu programiranja" za osnovce i srednjoškolce (ostaje otvoren do 05.02.2018. godine)
Objavljeno: 12. januara 2017. godine

Škola programiranja 2018 (Sarajevo 17.02.2018.-05.05.2018.godine) (link za prijavu)

Udruženje matematičara Kantona Sarajevo (UM KS) u saradnji sa udruženjem BIT Alijansa za informacione tehnologije i Odsjekom za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pokreće novi ciklus Škole programiranja za osnovce i srednjoškolce. U zavisnosti od ranijeg predznaja moguće je odabrati jedan od više programa kroz koje će se učiti C++, Java, MIT App inventor (razvoj mobilnih aplikacija), HTML, CSS, JavaScript. Više informacija o programima te načinu prijave možete saznati na web stranici:

Konkurs za prijavu na "Zimski kamp za nadarene matematičare 2018" (ostaje otvoren do 14.01.2018. godine)
Objavljeno: 30. decembar 2017. godine

Rezultati konkursa za "Školu matematike", "Školu programiranja" i "International math school 2plus2", raspored učenika po grupama i informacije o uplati kotizacije. (NEW)
Objavljeno:14. septembra 2017. godine

Konkurs za prijavu na "Ljetni kamp za nadarene matematičare 2017" (ostaje otvoren do 21.08.2017. godine)
Objavljeno: 05. august 2017. godine

Konkurs za upis u novi ciklus škole matematike i škole programiranja 2017 (ostaje otvoren do 12.09.2017. godine)
Objavljeno: 14. juli 2017. godine

Konkurs za upis u novi ciklus škole matematike i škole programiranja

 • Konkurs za upis u Školu matematike za rad sa nadarenim učenicima za učenike od šestog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole (konkurs, program rada, online prijava)
 • Konkurs za upis u Školu programiranja za učenike od šestog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole kao i ostale zainteresirane (konkurs, online prijava)

Prijava na stručni seminar za nastavnike i profesore matematike - Bugojno, 25.-26. august 2017. godine (ostaje otvorena do 12.08.2017 )-(Osnovne informacije) (Prijava za seminar)
Objavljeno: 22. juni 2017. godine

 

Informacije o stručnom seminar za nastavnike i profesore matematike (Prijava za seminar)

Udruženja matematičara u FBiH (UM TK, UM KS, UM USK, ''Algoritam''-Mostar) planiraju organizirati zajednički seminar za nastavnike i profesore matematike 25-26. august 2017. godine u Bugojnu.  Seminar je stručnog karaktera.

           Cilj seminara je da poveže nastavnike i profesore matematike u osnovnim i srednjim školama kako bi na jednom mjestu razmijenili iskustva u podučavanju i, istovremno, od eminentnih predavača stekli nova znanja o pojedinim oblastima matematike i metodama predavanja, a  koja će iskoristiti da obogate svoje časove nastave, učine ih zanimljivijim  i, na taj način, otklone uvijek prisutni „strah“ od matemitke i daju dobar motiv đacima za  daljni rad u matematici. (Listu tema sa predavačima možete pogledati na PDF)

Registracija

U skladu s molbom domaćina (Bugojno), a u cilju blagovremene rezervacije smještaja, dužni smo dostaviti spiskove učesnika seminara do 14.08.2017. godine. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se prijave popunjavanjem obrasca koji se nalazi na linku za prijavu, zaključno sa 12.08.2017. godine, kako bi prijavljeni učesnici mogli na vrijeme izvršiti uplatu kotizacije (v. objašnjenje ispod), jer se registracija prijavljenih učesnika treba završiti zaključno sa  25.08.2017. godine.

Plaćanje kotizacije:

       Za uspješnu organizaciju seminara potrebno je da se registruje minimalno 50 učesnika. Obavještenje o broju učesnika seminara bit će dostupno 13.08.2017. godine, na web i facebook stranicama Udruženja matematičara Kantona Sarajevo.  

     Svi učesnici koji su se prijavili preko navedenog linka trebaju uplatiti kotizaciju na žiro račun Udruženja matematičara Kantona Sarajevo broj: 1610000156600012 otvoren kod Raiffeisen banke dd Sarajevo (sa naznakom ''Uplata kotizacije za Seminar uz matematike'') zaključno sa 22.08.2017. godine,  i to:

 • ako je učesnik član nekog od udruženja matematičara u FBiH (UM TK, UM KS, UM USK, ''Algoritam''-Mostar) izmirio je obaveze uplate članarine za 2017. godinu -  kotizacija je 20,00KM

 • ako učesnik nije član nijednog od udruženja matematičara u FBiH (UM TK, UM KS, UM USK, ''Algoritam''- Mostar) ili nije izmirio obavezu uplate članarine za 2017. godinu, kotizacija je 40,00KM

Samo prijavljeni učesnici koji budu uplatili kotizaciju bit će registrirani za smještaj kod domaćina i dobit će certifikat o učešću na stručnom seminaru iz matematike.

Učesnici sami snose troškove smještaja (jedno noćenje sa doručkom košta 35KM). Ručak i večera su obezbijeđeni od strane domaćina.

Rješenja zadataka sa XV juniorske matematičke olimpijade BIH 2017
Objavljeno: 27. maj 2017. godine

Rješenja zadataka sa XV juniorske matematičke olimpijade BIH 2017 (PDF)

XV juniorska matematička olimpijada Bosne i Hercegovine održana je u subotu 27.05.2017. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Bilten možete preuzeti preko linka.

Informacije o federalnom takmičenju učenika osnovnih škola u školskoj 2016/2017. godini
Objavljeno: 09. april 2017. godine

Federalno takmičenje iz matematike učenika osnovnih škola FBiH (odluka)

Federalno takmičenje iz matematike učenika osnovnih škola FBiH održati u subotu 22.4.2017. godine u Mostaru u prostorijama Osnovne škole „Zalik“ prema planu iz priloga akta.

Molimo Vas da nam  najkasnije do 15.04.2017.godine, dostavite rezultate kantonalnog takrničenja (rang liste) za VII, VIII i IX razred i prijavite ekipu (eventualno u širem sastavu). Prema Pravilniku takmičenja kantonalne ekipe se sastoje od 3 do 5 učenika po jednom razredu:

 • Tuzlanski kanton, Kanton Sarajevo po 5x3=15 (takmičara):
 • Zenicko-dobojski kanton, Unsko-sanski kanton po 4x3=12 (takmiičara):
 • Srednjobosanski kanton, Hercegovačko-neretvanskl kanton, Kanton 10, Zapadnhercegovački kanton, Posavski kanton i Bosansko-podrinjski kanton po 3x3=9 (takmičara).

Ujedno je potrebno dostaviti i broj pratilaca ekipa.

Prijave treba dostaviti na e-mail umalgoritam@gmail.com

Prema Pravilniku takmičenja, na ovogodišnjern Federalnom takmičenju mogu učestvovati i drugi takmičari koji su na kantonalnom takmičenju iz matematike osvojili 50% i više bodova ili tri takmičara koja su plasirana iza takmičara koji su obezbijedili učešće (a nemaju 50% osvojenih bodova) ako se za njih uplati kotizacija u iznosu od 50 KM po takmičaru, a također mogu učestvovati i svi ostali zainteresovani takmičari koji će ove godine učestvovati na kantonalnom takmičenju iz matematike ako se za njih uplati kotizacija u iznosu od 80 KM.

 Kotizacija se uplaćuje na žiro račun  1606100000039006 otvoren kod VAKUFSKE BANKE  DD SARAJEVO sa naznakom "kotizacija za federalno takmičenje za učenika ... ", najkasnije do 15.04.2017. godine. (program takmičenja)

Bilten sa Federalnog tamičenja učenika srednjih škola, Gimnazija "Bugojno", 01.04.2017. godine
Objavljeno: 02. april 2017. godine

Full Screen Title

Federalno takmičenje učenika srednjih škola u školskoj 2016./2017. godini

U Gimnaziji Bugojno, u organizaciji Udruženja matematičara Kantona Sarajevo u subotu 01.04.2017. održano je 57. takmičenje mladih matematičara Bosne i Hercegovine-Federalno prvenstvo učenika srednjih škola, na kojoj je sudjelovalo 132 učenika srednjih škola iz naše zemlje koji su plasman na ovo takmičenje izborili kroz kantonalna takmičenja (bilten, rješenja zadataka). Konačnu rang listu možete pogledati na linku.

Najboljih 20 takmičara sa ovog takmičenja su se plasirali na Matematičku olimpijadu Bosne i Hercegovine.

Prijava na federalno takmičenje iz matematike učenika srednjih škola FBiH (školska 2016/2017) koji nisu ostvarili direktan plasman je zatvorena

Registracija takmičara za Federalno takmičenje iz matematike učenika srednjih škola FBiH koji nisu ostvarili direktan plasman

 

Federalno prvenstvo iz matematike učenika srednjih škola FBiH održat će se u subotu, 01.04.2017. godine u Gimnaziji "Bugojno".

Na federalnom takmičenju mogu učestvovati i drugi takmičari koji su na kantonalnom takmičenju iz matematike osvojili 50% i više bodova ili tri takmičara koja su plasirana iza takmičara koji su obezbijedili učešće (a nemaju 50% osvojenih bodova) ako se za njih uplati kotizacija u iznosu od 50,00 KM po takmičaru, a također mogu učestvovati i svi ostali zainteresovani takmičari koji su ove godine učestvovali na kantonalnom takmičenju iz matematike ako se za njih uplati kotizacija u iznosu od 80,00 KM.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Udruženje matematičara Kantona Sarajevo koji je otvoren kod Raiffeisen bank dd Sarajevo BiH broj: 1610000156600012 s naznakom „za federalno takmičenje“,  najkasnije do srijede, 29.03.2017. godine. Ovi takmičari se trebaju regisdtrovati online putem web linka  od  23.03.2017. do 29.03.2017. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail: umks2016@gmail.com.

Informacije o federalnom takmičenju učenika srednih škola u školskoj 2016/2017.. godini
Objavljeno: 08. mart 2017. godine

Federalno prvenstvo iz matematike učenika srednjih škola FBiH

 

Udruženje matematičara Kantona Sarajevo, u saradnji sa  Udruženjem matematičara Tuzlanskog kantona, Udruženjem  matematičara Algoritam iz Mostara, Udruženjem  matematičara Unsko-sanskog kantona, predstavnicima matematičara iz Srednjobosanskog i Zeničko-dobojskog kantona organizuju Federalno prvenstvo iz matematike učenika srednjih škola FBiH održat će se u subotu, 01.04.2017. godine u Gimnaziji "Bugojno". Program takmičenja će biti naknadno objavljen

Molimo Vas da nam, najkasnije do 23.03.2017. godine, dostavite rang liste za sve učesnike kantonalnog takmičenja u svim razredima i prijavite ekipu. Kantonalne ekipe se sastoje od 3 do 5 učenika po jednom razredu. Broj takmičara koji čine sastav pojedine kantonalne ekipe je sljedeći:

 • Tuzlanski kanton, Kanton Sarajevo,  Zeničko-dobojski kanton po 4x5=20 (takmičara):
 • Unsko-sanski kanton po 4x4=16 (takmičara):
 • Srednjobosanski kanton, Hercegovačko-neretvanskl kanton, Kanton 10, Zapadnohercegovački kanton, Posavski kanton i Bosansko-podrinjski kanton po 4x3=12 (takmičara).

Broj takmičara u ekipi ne može prelaziti prethodno navedene kvote bez obzira da li neko od mjesta dijeli više takmičara.

Na federalnom takmičenju mogu učestvovati i drugi takmičari koji su na kantonalnom takmičenju iz matematike osvojili 50% i više bodova ili tri takmičara koja su plasirana iza takmičara koji su obezbijedili učešće (a nemaju 50% osvojenih bodova) ako se za njih uplati kotizacija u iznosu od 50,00 KM po takmičaru, a također mogu učestvovati i svi ostali zainteresovani takmičari koji su ove godine učestvovali na kantonalnom takmičenju iz matematike ako se za njih uplati kotizacija u iznosu od 80,00 KM.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Udruženje matematičara Kantona Sarajevo koji je otvoren kod Raiffeisen bank dd Sarajevo BiH broj: 1610000156600012 s naznakom „za federalno takmičenje“,  najkasnije do srijede, 29.03.2017. godine. Ovi takmičari se mogu prijaviti online putem web linka koji će biti dostupan na web stranici umks.pmf.unsa.ba UM KS od  23.03.2017. do 29.03.2017. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail: umks2016@gmail.com.

 

Raspored učenika po grupa za  "Škole programiranja"
Objavljeno: 23. februara 2017. godine

Raspored učenika po grupama za Školu programiranja (PDF)

Napomene i osnovne informacije:

 • Prijem učenika i otvaranja škole programiranja će se održati u subotu, 04.03.2017. godine u 13:30 na Prirodno-matematičkom fakultetu.
 • Predavanje za sve grupe počinje u subotu, 04.03.2017 u navedenim terminima. Učenici iz grupe Minski će imati nastavu od 10:00 - 12:00 prije zvaničnog otvaranja škole
 • Zbog većeg broja prijavljenih učenika od predviđenog, odlučeno je da umjesto tri grupe školu programiranja sačinjavaju četiri grupe i da svi prijavljeni učenici budu primljeni u školu.
 • Iz tog razloga je neophodno promijeniti termin predavanja za jednu od grupa.
 • U grupi Minski (10:00 - 12:00) su učenici koji nisu učesnici Škole matematike.
 • U slučaju da neko od učenika ima neodložive obaveze u predviđenom terminu za predavanja, molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail adresu jednog od predavača: delalic.sead@gmail.com da se može to rješiti. Za sve ostale informacije nas možete kontaktirati na istu e-mail adresu.
 • Uplata kotizacije, za učenike koji budu primljeni u školu programiranja, se vrši na žiro račun UM KS: 1610000156600012 kod Raiffeisen banke dd Sarajevo najkasnije do četvrtka, 02.03.2017. godine sa naznakom “Za školu programiranja”;
 • Kotizacija za pohađanje škole programiranja u trajanju od 12 sedmica po jednom učeniku je 120,00KM za članove UM KS. Učenici koji nisu članovi UM KS treba da se učlane u Udruženje prije početka nastave, a potrebne informacije se nalaze na http://umks.pmf.unsa.ba/Pristupanje-udruzenju.html;
 • Škola programiranja počinje sa radom 04.03.2017. godine i traje do 03.06.2017. godine (24 školska časa);
 • Za sve dodatne informacije možete se obratiti na mail umks.skola@gmail.com;

Obavijest o početku rada  "Škole programiranja"
Objavljeno: 07. februara 2017. godine

Informacije o Školi programiranja (PDF) - Link za prijavu - Plan i program škole (PDF)

Udruženje matematičara Kantona Sarajevo (UM KS) u saradnji sa udruženjem BIT Alijansa za informacione tehnologije i Odsjekom za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pokreću Školu programiranja:

 • Škola programiranja počinje sa radom 04.03.2017. godine i traje do 03.06.2017. godine (24 školska časa);
 • Nastava će se odvijati na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, subotom od 14h00 do 16h00. Sve eventualne izmjene će biti oglašene na web stranici umks.pmf.unsa.ba;
 • Pravo prijave imaju učenici od sedmog do devetog razreda osnovne škole i učenici srednjih škola iz BiH;
 • Broj mjesta je ograničen (osnovne škole 20 mjesta i srednje škole 40 mjesta);
 • Cilj škole je upoznati učenike sa osnovama programiranja kroz programse jezike Python i C++;
 • Svaki učenik će imati obezbjeđen računar za rad;
 • Prijave se vrše od 07.02.2017. godine do 22.02.2017. godine;
 • Spisak polaznika će biti objavljen na web stranici Udruženja najkasnije do 24.02.2017. godine;
 • Kotizacija za pohađanje škole programiranja po jednom učeniku je 120,00KM za članove UM KS. Učenici koji nisu članovi UM KS treba da se učlane u Udruženje prije početka nastave, a potrebne informacije se nalaze na http://umks.pmf.unsa.ba/Pristupanje-udruzenju.html;
 • Uplata kotizacije, za učenike koji budu primljeni u školu programiranja, se vrši na žiro račun UM KS: 1610000156600012 kod Raiffeisen banke dd Sarajevo najkasnije do 02.03.2017. godine sa naznakom “Za školu programiranja”;
 • Prijave se popunjavaju preko linka nalazi na web stranici UM KS umks.pmf.unsa.ba.
 • Nastavu će izvoditi bivši i sadašnji uspješni studenti Odsjeka za matematiku (zlatne i srebrene značke), asistenti i profesori Odsjeka za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta;
 • Radom Škole će koordinirati Doc.dr. Elmedin Selmanović i mr. Vedad Letić;
 • Za sve dodatne informacije možete se obratiti na mail umks.skola@gmail.com;