Udruženje matematičara Kantona Sarajevo Širenje i unapređivanje svih matematičkih disciplina i njihovih primjena u Kantonu Sarajevo Kontakt Skrolaj i nauči više o nama

Upoznajte se sa matematičarima

Unapređivanje nastave matematike na svim nivoima obrazovanja

Udruženje matematičara Kantona Sarajevo je nevladino, neprofitno, dobrovoljno, vanstranačko udruženje građana zainteresiranih za unapređivanje svih aspekata matemačkih nauka i njihovih primjena u Kantonu Sarajevo.

  • Širenje i unapređivanje svih matematičkih disciplina

  • Otkrivanje, podsticanje i pomaganje razvoja talenata

  • Popularizacija matematičkih nauka

image