Federalna takmičenja

Zadaci sa Federalna takmičenja učenika srednjih škola:

  Federalno takmičenje učenika srednjih škola 2016

  Federalno takmičenje iz matematike učenika srednjih škola održano na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, 23.04.2016. god. (zadaci, rezultati takmičenja)

  Federalno takmičenje učenika srednjih škola 2015

  Federalno takmičenje iz matematike učenika srednjih škola održano na Internacionalnom Burch Univerzitetu u Sarajevu, 26.04.2015. god. (zadaci, rezultati takmičenja)

  Federalno takmičenje učenika srednjih škola 2014

  Federalno takmičenje iz matematike učenika srednjih škola održano na Internacionalnom Burch Univerzitetu u Sarajevu, 26.04.2014. god.(zadaci, rezultati takmičenja)

  Federalno takmičenje učenika srednjih škola 2013

  Federalno takmičenje iz matematike učenika srednjih škola održano na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 28.04.2013. god. (zadaci, rezultati takmičenja)

  Federalno takmičenje učenika srednjih škola 2012

  Federalno takmičenje iz matematike učenika srednjih škola održano na Pedagoškom fakultetu u Zenici, 14.04.2012. god. (zadaci, rezultati takmičenja)

  Federalno takmičenje učenika srednjih škola 2011

  Federalno takmičenje iz matematike učenika srednjih škola održano na Internacionalnom Burch Univerzitetu u Sarajevu, 16.04.2011. god. (zadaci, rezultati takmičenja)

  Federalno takmičenje učenika srednjih škola 2010

  Federalno takmičenje iz matematike učenika srednjih škola održano na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu  24.04.2010. god. (zadaci, rezultati takmičenja)

  Federalno takmičenje učenika srednjih škola 2009

  Federalno takmičenje iz matematike učenika srednjih škola održano na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu 19.04.2009. god. (zadaci)