Udruženje matematiČara Kantona Sarajevo

 

O udruženju

Udruženje matematičara Kantona Sarajevo je nevladino, neprofitno, dobrovoljno, vanstranačko udruženje građana zainteresiranih za unapređivanje svih aspekata matemačkih nauka i njihovih primjena u Kantonu Sarajevo. Ciljevi Udruženja su širenje i unapređivanje svih matematičkih disciplina i njihovih primjena, unapređivanje nastave matematike na svim nivoima obrazovanja, podizanje nivoa stručnih i naučnih znanja članova Udruženja organiziranjem matematičkih konferencija domaćeg i međunarodnog karaktera, stručnih i naučnih predavanja, seminara, savjetovanja, simpozija i razgovora.

 

 

Aktuelnosti

Rezultati konkursa za "Školu matematike za rad sa nadarenim učenicima", "Školu programiranja" i "Škole matematike 2plus2", raspored učenika po grupama i informacije o uplati kotizacije. (NEW)
Objavljeno:12. septembra 2018. godine

Prijavi se na takmičenje "Talent search 2018"
Objavljeno: 04. septembar 2018. godine

Udruženje matematičara Kantona Sarajevo (UM KS) u saradnji sa Odsjekom za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu organizuje takmičenje „Talent search 2018“. Cilj ovog takmičenja je otkriti i stimulisati učenike koji su nadareni za matematiku i rješavanje logičko-kombinatornih problema. Naši predavači iz Škole matematike za nadarene učenike imaju višegodišnje iskustvo rada sa nadarenim učenicima i doprinijeli su razvoju mnogih olimpijaca, te sasvim sigurno sa lakoćom mogu prepoznati talenat kod nadarenih učenika.

Konkurs za upis u novi ciklus Škole matematike za rad sa nadarenim učenicima, Škole programiranja i Škole matematike za rad sa mlađim uzrastom djece (konkurs ostaje otvoren do 11.09.2018. godine)
Objavljeno: 18. juli 2018. godine

Konkurs za upis u novi ciklus Škole matematike za rad sa nadarenim učenicima (za učenike od 6. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole), Škole programiranja i Škole matematike za rad sa mlađim uzrastom djece (za učenike od 3. do 6. razreda osnovne škole)

Bilten sa 23. matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine
Objavljeno: 23. april 2018. godine

Bilten sa 23. matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine  (PDF)

Informacije o održavanj 23. matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine
Objavljeno: 17. april 2018. godine

Informacije o održavanj 23. matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine  (PDF)

Informacije o federalnom takmičenju učenika srednih škola u školskoj 2017/2018.. godini
Objavljeno: 05. mart 2018. godine

Federalno prvenstvo iz matematike učenika srednjih škola FBiH (Konačni rezultati, Zadaci i rješenja)

 

Udruženje matematičara Kantona Sarajevo, u saradnji sa  Udruženjem matematičara Tuzlanskog kantona, Udruženjem  matematičara Algoritam iz Mostara, Udruženjem  matematičara Unsko-sanskog kantona, predstavnicima matematičara iz Srednjobosanskog i Zeničko-dobojskog kantona organizuju Federalno prvenstvo iz matematike učenika srednjih škola FBiH održat će se u subotu, 24.03.2018. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu sa početkom u 11:00.  Program takmičenja će biti naknadno objavljen

Molimo Vas da nam, najkasnije do 20.03.2018. godine, dostavite rang liste za sve učesnike kantonalnog takmičenja u svim razredima i prijavite ekipu. Kantonalne ekipe se sastoje od 3 do 5 učenika po jednom razredu. Broj takmičara koji čine sastav pojedine kantonalne ekipe je sljedeći:

  • Tuzlanski kanton, Kanton Sarajevo,  Zeničko-dobojski kanton po 4x5=20 (takmičara):
  • Unsko-sanski kanton po 4x4=16 (takmičara):
  • Srednjobosanski kanton, Hercegovačko-neretvanskl kanton, Kanton 10, Zapadnohercegovački kanton, Posavski kanton i Bosansko-podrinjski kanton po 4x3=12 (takmičara).

Broj takmičara u ekipi ne može prelaziti prethodno navedene kvote bez obzira da li neko od mjesta dijeli više takmičara.

Bez kotizacije mogu učestvovati učenici koji su prošle godine osvojili neko od prva tri mjesta na federalnom takmičenju.

Na federalnom takmičenju mogu učestvovati i drugi takmičari koji su na kantonalnom takmičenju iz matematike osvojili 50% i više bodova ili tri takmičara koja su plasirana iza takmičara koji su obezbijedili učešće (a nemaju 50% osvojenih bodova) ako se za njih uplati kotizacija u iznosu od 50,00 KM po takmičaru, a također mogu učestvovati i svi ostali zainteresovani takmičari koji su ove godine učestvovali na kantonalnom takmičenju iz matematike ako se za njih uplati kotizacija u iznosu od 90,00 KM.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Udruženje matematičara Kantona Sarajevo koji je otvoren kod Raiffeisen bank dd Sarajevo BiH broj: 1610000156600012 s naznakom „za federalno takmičenje“,  najkasnije do srijede, 21.03.2018. godine. Ovi takmičari se mogu prijaviti online putem web linka koji će biti dostupan na web stranici umks.pmf.unsa.ba UM KS od  10.03.2018. do 21.03.2018. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail: umks2016@gmail.com.

 

Konačni raspored po grupama za Školu programiranja 2018
Objavljeno: 16. februar 2018. godine

Konačni raspored po grupama za Školu programiranja 2018:

Novi ciklus upisa na "Školu matematike 2plus2" za učenike od trećeg do šestog razreda osnovne škole (ostaje otvoren do 10.02.2018. godine)
Objavljeno: 03. februar 2018. godine

Konkurs za novi ciklus Školu matematike 2plus2 za djecu mlađe uzrasti od trećeg do šestog razreda osnovne škole (link za prijavu)

Dodatne informacije možete dobiti na www.2plus2.ba

Prijava za izborno takmičenje za Evropsku matematičku olimpijadu za djevojke (EGMO) (ostaje otvoren do 09.02.2018. godine)
Objavljeno: 31. januara 2017. godine