Kontakt informacije

Kontat informacije

Adresa: Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: ++ 387 33 279 935
Fax: ++ 387 33 649 342

Predsjednica Udruženja: Prof. dr. Senada Kalabušić
E-mail: umks2016@gmail.com
Kancelarija: 429/IV

ID broj: 4202191060004
Broj žiro računa: 1610000156600012 kod Raiffeisen banke dd Sarajevo

mapa