učlanjenje u udruženje

Učlanjenje u Udruženje i godišnja članarina

U skladu sa Čanom 8 Statuta Udruženja matematičara Kantona Sarajevo, potpisivanjem pristupnice, kojom se kandidat obavezuje da prihvata Statut i Program udruženja, uplatom članarine, koja iznosi godišnje:

  • 12 KM za učenike, student, penzionere i nezaposlene
  • 25 KM za ostale individualne članove;
  • 100 KM za kolektivnog člana;

i izdavanjem iskaznice (od strane Udruženja) postaje se članom Udruženja matematičara Kantona Sarajevo. Uplatu je potrebno izvršiti na transakcijski račun Udruženja koji je otvoren kod Raiffeisen Bank dd Sarajevo  br. 1610000156600012 sa naznakom “za godišnju članarinu”

 Ispunjenu pristupnicu sa uplatnicom možete poslati skenirano na e-mail: umks2016@gmail.com, poštom ili lično na adresu:  Udruženje matematičara Kantona Sarajevo, Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.