juniorska matematička olimpijda Bih

Zadaci sa juniorske matematičke olimpijade bih

  Juniorska matematička olimpijada 2017

  Bilten XX juniorske matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine, održane u Sarajevu, 27.05.2017. godine (PDF)

  Juniorska matematička olimpijada 2016

  Bilten XIX juniorske matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine, održane u Istočnom Sarajevu, 23.05.2016. godine. (bilten)

  Juniorska matematička olimpijada 2015

  Bilten XIII juniorske matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine, održane u Visokom, 30.05.2015. godine. (bilten)

  Juniorska matematička olimpijada 2014

  Zadaci, rješenja i plasmani XII juniorske matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine, održane u Sarajevu, 31.05.2014. godine. (bilten)

  Juniorska matematička olimpijada 2013

  Zadaci i rješenja XI juniorske matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine, održane na Palama (na Filozofskom fakultetu), 01.06.2013. godine (bilten)

  Juniorska matematička olimpijada 2012

  Zadaci i rješenja X juniorske matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine, održane u Kiseljaku, 26.05.2012. godine (bilten)

  Juniorska matematička olimpijada 2011

  Zadaci i rješenja IX juniorske matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine, održane na Dobrinji, Sarajevo 28.05.2011. godine (bilten)

  Juniorska matematička olimpijada 2010

  Zadaci i rješenja VIII juniorske matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine, održane na Palama 29.05.2010. godine (bilten)

  Juniorska matematička olimpijada 2009

  Zadaci i rješenja VII juniorske matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine, održane u Vitezu 30.5.2009. godine (bilten)