Međunarodna matematička olimpijada

Prva međunarodna matematička olimpijada je održana 1959. godine za učenike srednjih škola na kojem je učestvovalo sedam država iz Istočne Europe. I dalje su se održavala takva takmičenja pod nazivom: International mathematics olympiad (IMO). Broj država se stalno povećavao, tako da ih je krajem devedesetih godina prošlog vijeka bilo preko 80. S izuzetkom 1980. g., kada nije održana IMO, već je umjesto nje, za europske države, održano lokalno matematičko tkmičenje, ovo takmičenje se održava svake godine. Zadatke sa svih Međunarodnih matematičkih olimpijada možete pronaći na stranicu International mathematics olympiad (IMO). Rješenje možete potražiti na (link)