Federalna takmičenja za osnovne škole

Zadaci sa Federalnih takmičenja učenika osnovnih škola:

  Federalno takmičenje učenika osnovnih škola 2017

  Federalno takmičenje iz matematike učenika osnovnih škola održano 22.04.2016. god. u Mostaru. (bilten)

  Federalno takmičenje učenika osnovnih škola 2016

  Federalno takmičenje iz matematike učenika osnovnih škola održano 14.05.2016. god. u Sarajevu. (bilten)

  Federalno takmičenje učenika osnovnih škola 2015

  Federalno takmičenje iz matematike učenika osnovnih škola održano 23.05.2015. god. u JU "Druga osnovna škola", Bosanska Krupa. (bilten)

  Federalno takmičenje učenika osnovnih škola 2014

  Federalno takmičenje iz matematike učenika osnovnih škola održano 10.05.2014. god. u OŠ "Duboki Potok", Duboki Potok, Srebrenik. (bilten)

  Federalno takmičenje učenika osnovnih škola 2013

  Federalno takmičenje iz matematike učenika osnovnih škola održano 11.05.2013. god. u OŠ "21. mart", Matuzići, Doboj Jug. (bilten)

  Federalno takmičenje učenika osnovnih škola 2012

  Federalno takmičenje iz matematike učenika osnovnih škola održano 19. maja 2012. godine u OŠ ''Đulistan'' Lješševo (Ilijašš). (bilten)

  Federalno takmičenje učenika osnovnih škola 2011

  Federalno takmičenje iz matematike učenika osnovnih škola održano u Ilijašu 14.05.2011. god. (bilten)

  Federalno takmičenje učenika osnovnih škola 2010

  Federalno takmičenje iz matematike učenika osnovnih škola održano u Gradačcu 15.05.2010. god. (zadaci, rezultati takmičenja)

  Federalno takmičenje učenika osnovnih škola 2009

  Federalno takmičenje iz matematike učenika osnovnih škola održano u Srebreniku 16.05.2009. god. (bilten)