matematička olimpijada Bosne i hercegovine

Rješenja većine zadataka sa matematička olimpijada BiH učenika srednjih škola možete pronaći ovdje

  Matematička olimpijada BiH učenika srednjih škola 2016

  XXI matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine, održane u Visokom, 14. i 15. maja 2015. godine. (zadaci sa rješenjima)

  Matematička olimpijada BiH učenika srednjih škola 2015

  XX matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine, održane u Sarajevu, 16. i 17. maja 2015. godine. (zadaci)

  Matematička olimpijada BiH učenika srednjih škola  2014

  XIX matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine, održane u Istočnom Sarajevu, 10. i 11. maja 2014. godine (zadaci)

  Matematička olimpijada BiH učenika srednjih škola  2013

  XVIII matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine, održane u Visokom, 18. i 19. maja 2013. godine.  (zadaci)

  Matematička olimpijada BiH učenika srednjih škola  2012

  XIV matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine, održane u Sarajevu,  2012. godine (zadaci)

  Matematička olimpijada BiH učenika srednjih škola  2011

  XVI matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine, održane u Lukavici, 14. i 15. maja 2011. godine. (zadaci)

  Matematička olimpijada BiH učenika srednjih škola  2010

  XV matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine, održane u Mostaru, 15. i 16. maja 2010. godine  (zadaci)

  Matematička olimpijada BiH učenika srednjih škola  2009

  XIV matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine, održane u Sarajevu, 9. i 10.5.2009. godine (zadaci)