Udruženje matematiČara Kantona Sarajevo

 

O udruženju

Udruženje matematičara Kantona Sarajevo je nevladino, neprofitno, dobrovoljno, vanstranačko udruženje građana zainteresiranih za unapređivanje svih aspekata matemačkih nauka i njihovih primjena u Kantonu Sarajevo. Ciljevi Udruženja su širenje i unapređivanje svih matematičkih disciplina i njihovih primjena, unapređivanje nastave matematike na svim nivoima obrazovanja, podizanje nivoa stručnih i naučnih znanja članova Udruženja organiziranjem matematičkih konferencija domaćeg i međunarodnog karaktera, stručnih i naučnih predavanja, seminara, savjetovanja, simpozija i razgovora.

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelnosti

Raspored polaznika Škole matematike 2020 po grupama
Objavljeno: 18. septembra 2020. godine

 • Raspored polaznika Škole matematike  2020 po grupama (PDF)

Konkurs za prijavu na novi ciklus Škole matematike za rad sa nadarenim učenicima (ostaje otvoren do 17.09.2020)
Objavljeno: 02. septembra 2020. godine

 • Informacije o organizaciji Škole matematike  2020 (PDF)
 • Plan rada Škole matematike  (PDF)
 • Dosadašnji rezultati rada UMKS (PDF)
 • Link za prijavu

Konkurs za prijavu na novi ciklus Škole programiranja (ostaje otvoren do 25.09.2020)
Objavljeno: 31. augusta 2020. godine

Konkurs za prijavu na "Ljetni kamp programiranja 2020" (ostaje otvoren do 12.08.2020)
Objavljeno: 23. juli 2020. godine

Konkurs za prijavu na "Ljetni kamp za nadarene matematičare 2020"
Objavljeno: 22. juli 2020. godine

Obavijest o održavanju izbornih takmičenja/natjecanja iz matematike za učešće
na međunarodnim matematičkim takmičenjima/natjecanjima IMO, BMO i
JBMO
Objavljeno: 20.juli 2020. godine

 • Obavijest o održavanju izbornih takmičenja/natjecanja iz matematike za učešće
  na međunarodnim matematičkim takmičenjima/natjecanjima IMO, BMO i
  JBMO (PDF)
 • Link za prijavu na kvalifikaciono takmičenje za izborno takmičenje za IMO i BMO link
 • Link za prijavu na izborno takmičenje za IMO i BMO link
 • Link za prijavu na kvalifikaciono takmičenje za izborno takmičenje za JBMO link
 • Link za prijavu za izborno takmičenje za JBMO link

Izborno takmičenje za Evropsku matematičku olimpijadu za djevojke (EGMO)
Objavljeno: 07.februara 2020. godine

 • Informacije o izbornom takmičenju za Evropsku matematičku olimpijadu za djevojke (EGMO) (PDF)
 • Link za prijavu

Rezultati konkursa za  "Školu programiranja" , raspored učenika po grupama i informacije o uplati kotizacije.
Objavljeno: 28. januara 2020. godine

Rezultati konkursa za  "Školu programiranja"

Konkurs za upis u novi ciklus Škole programiranja (konkurs ostaje otvoren do 25.01.2020. godine)
Objavljeno: 29. decembar 2019. godine

Konkurs za upis u novi ciklus Škole programiranja za učenike od šestog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole kao i ostale zainteresirane (tekst konkurs, online prijava)

Konkurs za prijavu na "Zimski kamp za nadarene matematičare 2020" (ostaje otvoren do 08.01.2020. godine)
Objavljeno: 21. decembar 2019. godine

Važne informacije za Školu matematike za rad sa nadarenim učenicima
Objavljeno: 15. septembra 2019. godine

Važne informacije za Školu matematike za rad sa nadarenim učenicima vezano za raspored za subotu i nedjelju

Rezultati konkursa za "Školu matematike za rad sa nadarenim učenicima" i "Školu programiranja" , raspored učenika po grupama i informacije o uplati kotizacije.
Objavljeno: 11. septembra 2019. godine

Rezultati konkursa za "Školu matematike" i "Školu programiranja"

Raspored za Školu matematike 2plus2 će biti poslat roditeljima na e-mail.

Prijavi se na takmičenje "Talent search 2019"
Objavljeno: 03. septembar 2019. godine

Udruženje matematičara Kantona Sarajevo (UM KS) u saradnji sa Odsjekom za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu organizuje takmičenje „Talent search 2019“. Cilj ovog takmičenja je otkriti i stimulisati učenike koji su nadareni za matematiku i rješavanje logičko-kombinatornih problema. Naši predavači iz Škole matematike za nadarene učenike imaju višegodišnje iskustvo rada sa nadarenim učenicima i doprinijeli su razvoju mnogih olimpijaca, te sasvim sigurno sa lakoćom mogu prepoznati talenat kod nadarenih učenika.

Raspored po grupama za "Ljetni kamp za nadarene matematičare 2019"
Objavljeno: 23. jaugust 2019. godine

Raspored po grupama za Ljetni kamp za nadarene matematičare 2019 (Sarajevo 25.-30.08.2019.godine)

Konkurs za upis u novi ciklus Škole matematike za rad sa nadarenim učenicima, Škole programiranja i Škole matematike za rad sa mlađim uzrastom djece (konkurs ostaje otvoren do 10.09.2019. godine)
Objavljeno: 02. august 2019. godine

Konkurs za upis u novi ciklus Škole matematike za rad sa nadarenim učenicima (za učenike od 6. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole) i Škole programiranja.

Konkurs za prijavu na "Ljetni kamp za nadarene matematičare 2019" (ostaje otvoren do 22.08.2019. godine)
Objavljeno: 25. juli 2019. godine

Informacije i program takmičenja za XVII juniorske matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine 2018/19.
Objavljeno: 17.maj 2019. godine

 • Informacije i program takmičenja (PDF)

 

Bilten - Federalnog takmičenja učenika osnovnih škola, Sarajevo, 13.04.2019. godine
Objavljeno: 17.april 2019. godine

 • Bilten - Federalnog takmičenja učenika osnovnih škola (PDF)

 

Spisak literature za pripreme za matematička takmičenja
Objavljeno: 13.april 2019. godine

 • Spisak literature za pripreme za matematička takmičenja (PDF)

 

Spisak učesnika koji su se plasirali na MO BiH 2019 (sa Federalnog takmičenja iz matematike u organizaciji UMKS) - NEW
Objavljeno: 12.april 2019. godine

 • Spisak učesnika koji su se plasirali na MO BiH 2019 (sa Federalnog takmičenja iz matematike u organizaciji UMKS) (PDF)

 

Bilten sa federalnog takmičenju učenika srednih škola u školskoj 2018/2019. godini - NEW
Objavljeno: 01.april 2019. godine

 • Bilten sa federalnog takmičenju učenika srednih škola u školskoj 2018/2019. godini (PDF)

 

Informacije o federalnom takmičenju učenika osnovnih škola u školskoj 2018/2019. godini i link za prijavu učenika koji se nisu direktno plasirali
Objavljeno: 29. mart 2019. godine

Federalno prvenstvo iz matematike učenika osnovnih škola FBiH (Link za prijavu takmičara koji se nisu direktno plasirali)

 

Udruženje matematičara Kantona Sarajevo, u saradnji sa  Udruženjem matematičara Tuzlanskog kantona, Udruženjem  matematičara Algoritam iz Mostara, Udruženjem  matematičara Unsko-sanskog kantona, predstavnicima matematičara iz Srednjobosanskog i Zeničko-dobojskog kantona organizuju Federalno prvenstvo iz matematike učenika osnovnih škola FBiH koje će se u subotu, 13.04.2019. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu sa početkom u 10:30 (Program takmičenja, Federalno takmičenje-pravilnik)

Molimo Vas da nam, najkasnije do 10.04.2019. godine, dostavite rang liste za sve učesnike kantonalnog takmičenja u svim razredima i prijavite ekipu. Kantonalne ekipe se sastoje od 3 do 5 učenika po jednom razredu. Broj takmičara koji čine sastav pojedine kantonalne ekipe je sljedeći:

 • Tuzlanski kanton, Kanton Sarajevo,  Zeničko-dobojski kanton po 4x5=20 (takmičara):
 • Unsko-sanski kanton po 4x4=16 (takmičara):
 • Srednjobosanski kanton, Hercegovačko-neretvanskl kanton, Kanton 10, Zapadnohercegovački kanton, Posavski kanton i Bosansko-podrinjski kanton po 4x3=12 (takmičara).

Broj takmičara u ekipi ne može prelaziti prethodno navedene kvote bez obzira da li neko od mjesta dijeli više takmičara.

Na federalnom takmičenju mogu učestvovati i drugi takmičari koji su na kantonalnom takmičenju iz matematike osvojili 50% i više bodova ili narednih pet takmičara koja su plasirana iza takmičara koji su obezbijedili učešće (a nemaju 50% osvojenih bodova), kao i prošlogodišnji osvajači jednog od prva tri mjesta na federalnom takmičenju iz matematike, a koji nisu izborili plasman u ovoj godini, ako se za njih uplati kotizacija u iznosu od 50,00 KM po takmičaru, a također mogu učestvovati i svi ostali zainteresovani takmičari koji su ove godine učestvovali na kantonalnom takmičenju iz matematike ako se za njih uplati kotizacija u iznosu od 90,00 KM.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Udruženje matematičara Kantona Sarajevo koji je otvoren kod Raiffeisen bank dd Sarajevo BiH broj: 1610000156600012 s naznakom „za federalno takmičenje“,  najkasnije do srijede, 10.04.2019. godine. Ovi takmičari se mogu prijaviti online putem web linka koji će biti dostupan na web stranici umks.pmf.unsa.ba UM KS od  01.04.2019. do 10.04.2019. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail: umks2016@gmail.com.

Informacije o federalnom takmičenju učenika srednih škola u školskoj 2018/2019. godini
Objavljeno: 13. mart 2019. godine

Federalno prvenstvo iz matematike učenika srednjih škola FBiH (Link za prijavu takmičara koji se nisu direktno plasirali)

 

Udruženje matematičara Kantona Sarajevo, u saradnji sa  Udruženjem matematičara Tuzlanskog kantona, Udruženjem  matematičara Algoritam iz Mostara, Udruženjem  matematičara Unsko-sanskog kantona, predstavnicima matematičara iz Srednjobosanskog i Zeničko-dobojskog kantona organizuju Federalno prvenstvo iz matematike učenika srednjih škola FBiH koje će se u subotu, 30.03.2019. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu sa početkom u 10:30 (Program takmičenja, Federalno takmičenje-pravilnik)

Molimo Vas da nam, najkasnije do 27.03.2019. godine, dostavite rang liste za sve učesnike kantonalnog takmičenja u svim razredima i prijavite ekipu. Kantonalne ekipe se sastoje od 3 do 5 učenika po jednom razredu. Broj takmičara koji čine sastav pojedine kantonalne ekipe je sljedeći:

 • Tuzlanski kanton, Kanton Sarajevo,  Zeničko-dobojski kanton po 4x5=20 (takmičara):
 • Unsko-sanski kanton po 4x4=16 (takmičara):
 • Srednjobosanski kanton, Hercegovačko-neretvanskl kanton, Kanton 10, Zapadnohercegovački kanton, Posavski kanton i Bosansko-podrinjski kanton po 4x3=12 (takmičara).

Broj takmičara u ekipi ne može prelaziti prethodno navedene kvote bez obzira da li neko od mjesta dijeli više takmičara.

Na federalnom takmičenju mogu učestvovati i drugi takmičari koji su na kantonalnom takmičenju iz matematike osvojili 50% i više bodova ili narednih pet takmičara koja su plasirana iza takmičara koji su obezbijedili učešće (a nemaju 50% osvojenih bodova), kao i prošlogodišnji osvajači jednog od prva tri mjesta na federalnom takmičenju iz matematike, a koji nisu izborili plasman u ovoj godini, ako se za njih uplati kotizacija u iznosu od 50,00 KM po takmičaru, a također mogu učestvovati i svi ostali zainteresovani takmičari koji su ove godine učestvovali na kantonalnom takmičenju iz matematike ako se za njih uplati kotizacija u iznosu od 90,00 KM.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Udruženje matematičara Kantona Sarajevo koji je otvoren kod Raiffeisen bank dd Sarajevo BiH broj: 1610000156600012 s naznakom „za federalno takmičenje“,  najkasnije do srijede, 28.03.2019. godine. Ovi takmičari se mogu prijaviti online putem web linka koji će biti dostupan na web stranici umks.pmf.unsa.ba UM KS od  18.03.2019. do 28.03.2019. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail: umks2016@gmail.com.

Konačni raspored po grupama za Školu programiranja 2018
Objavljeno: 16. februar 2018. godine

Konačni raspored po grupama za Školu programiranja 2018:

Izborno takmičenje za Evropsku matematičku olimpijadu za djevojke (EGMO)
Objavljeno: 04.februara 2019. godine

 • Informacije o izbornom takmičenju za Evropsku matematičku olimpijadu za djevojke (EGMO) (PDF)
 • Link za prijavu