Udruženje matematiČara Kantona Sarajevo

O udruženju

Udruženje matematičara Kantona Sarajevoje nevladino, neprofitno, dobrovoljno, vanstranačko udruženje građana zainteresiranih za unapr-ijeđivanje svih aspekata matema-čkih nauka i njihovih primjena u Kantonu Sarajevo. Ciljevi Udruženja su širenje i unapređivanje svih matematičkih disciplina i njihovih primjena, unaprijeđivanje nastave matematike na svim nivoima obrazovanja, podizanje nivoa stručnih i naučnih znanja članova Udruženja organiziranjem matema-tičkih konferencija domaćeg i međunarodnog karaktera, stručnih i naučnih predavanja, seminara, savjetovanja, simpozija i razgovora.

 

Aktuelnosti

Informacije o federalnom takmičenju učenika srednih škola u školskoj 2017/2018.. godini
Objavljeno: 05. mart 2018. godine

Konačni raspored po grupama za Školu programiranja 2018
Objavljeno: 16. februar 2018. godine

Konačni raspored po grupama za Školu programiranja 2018:

Novi ciklus upisa na "Školu matematike 2plus2" za učenike od trećeg do šestog razreda osnovne škole (ostaje otvoren do 10.02.2018. godine)
Objavljeno: 03. februar 2018. godine

Konkurs za novi ciklus Školu matematike 2plus2 za djecu mlađe uzrasti od trećeg do šestog razreda osnovne škole (link za prijavu)

Dodatne informacije možete dobiti na www.2plus2.ba

Prijava za izborno takmičenje za Evropsku matematičku olimpijadu za djevojke (EGMO) (ostaje otvoren do 09.02.2018. godine)
Objavljeno: 31. januara 2017. godine

Konkurs za prijavu na "Školu programiranja" za osnovce i srednjoškolce (ostaje otvoren do 05.02.2018. godine)
Objavljeno: 12. januara 2017. godine

Konkurs za prijavu na "Zimski kamp za nadarene matematičare 2018" (ostaje otvoren do 14.01.2018. godine)
Objavljeno: 30. decembar 2017. godine

Rezultati konkursa za "Školu matematike", "Školu programiranja" i "International math school 2plus2", raspored učenika po grupama i informacije o uplati kotizacije. (NEW)
Objavljeno:14. septembra 2017. godine

Konkurs za prijavu na "Ljetni kamp za nadarene matematičare 2017" (ostaje otvoren do 21.08.2017. godine)
Objavljeno: 05. august 2017. godine

Konkurs za upis u novi ciklus škole matematike i škole programiranja 2017 (ostaje otvoren do 12.09.2017. godine)
Objavljeno: 14. juli 2017. godine

Konkurs za upis u novi ciklus škole matematike i škole programiranja

 • Konkurs za upis u Školu matematike za rad sa nadarenim učenicima za učenike od šestog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole (konkurs, program rada, online prijava)
 • Konkurs za upis u Školu programiranja za učenike od šestog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole kao i ostale zainteresirane (konkurs, online prijava)

Prijava na stručni seminar za nastavnike i profesore matematike - Bugojno, 25.-26. august 2017. godine (ostaje otvorena do 12.08.2017 )-(Osnovne informacije) (Prijava za seminar)
Objavljeno: 22. juni 2017. godine

 

Informacije o stručnom seminar za nastavnike i profesore matematike (Prijava za seminar)

Udruženja matematičara u FBiH (UM TK, UM KS, UM USK, ''Algoritam''-Mostar) planiraju organizirati zajednički seminar za nastavnike i profesore matematike 25-26. august 2017. godine u Bugojnu.  Seminar je stručnog karaktera.

           Cilj seminara je da poveže nastavnike i profesore matematike u osnovnim i srednjim školama kako bi na jednom mjestu razmijenili iskustva u podučavanju i, istovremno, od eminentnih predavača stekli nova znanja o pojedinim oblastima matematike i metodama predavanja, a  koja će iskoristiti da obogate svoje časove nastave, učine ih zanimljivijim  i, na taj način, otklone uvijek prisutni „strah“ od matemitke i daju dobar motiv đacima za  daljni rad u matematici. (Listu tema sa predavačima možete pogledati na PDF)

Registracija

U skladu s molbom domaćina (Bugojno), a u cilju blagovremene rezervacije smještaja, dužni smo dostaviti spiskove učesnika seminara do 14.08.2017. godine. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se prijave popunjavanjem obrasca koji se nalazi na linku za prijavu, zaključno sa 12.08.2017. godine, kako bi prijavljeni učesnici mogli na vrijeme izvršiti uplatu kotizacije (v. objašnjenje ispod), jer se registracija prijavljenih učesnika treba završiti zaključno sa  25.08.2017. godine.

Plaćanje kotizacije:

       Za uspješnu organizaciju seminara potrebno je da se registruje minimalno 50 učesnika. Obavještenje o broju učesnika seminara bit će dostupno 13.08.2017. godine, na web i facebook stranicama Udruženja matematičara Kantona Sarajevo.  

     Svi učesnici koji su se prijavili preko navedenog linka trebaju uplatiti kotizaciju na žiro račun Udruženja matematičara Kantona Sarajevo broj: 1610000156600012 otvoren kod Raiffeisen banke dd Sarajevo (sa naznakom ''Uplata kotizacije za Seminar uz matematike'') zaključno sa 22.08.2017. godine,  i to:

 • ako je učesnik član nekog od udruženja matematičara u FBiH (UM TK, UM KS, UM USK, ''Algoritam''-Mostar) izmirio je obaveze uplate članarine za 2017. godinu -  kotizacija je 20,00KM

 • ako učesnik nije član nijednog od udruženja matematičara u FBiH (UM TK, UM KS, UM USK, ''Algoritam''- Mostar) ili nije izmirio obavezu uplate članarine za 2017. godinu, kotizacija je 40,00KM

Samo prijavljeni učesnici koji budu uplatili kotizaciju bit će registrirani za smještaj kod domaćina i dobit će certifikat o učešću na stručnom seminaru iz matematike.

Učesnici sami snose troškove smještaja (jedno noćenje sa doručkom košta 35KM). Ručak i večera su obezbijeđeni od strane domaćina.

Rješenja zadataka sa XV juniorske matematičke olimpijade BIH 2017
Objavljeno: 27. maj 2017. godine

Rješenja zadataka sa XV juniorske matematičke olimpijade BIH 2017 (PDF)

XV juniorska matematička olimpijada Bosne i Hercegovine održana je u subotu 27.05.2017. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Bilten možete preuzeti preko linka.

Informacije o federalnom takmičenju učenika osnovnih škola u školskoj 2016/2017. godini
Objavljeno: 09. april 2017. godine

Federalno takmičenje iz matematike učenika osnovnih škola FBiH (odluka)

Federalno takmičenje iz matematike učenika osnovnih škola FBiH održati u subotu 22.4.2017. godine u Mostaru u prostorijama Osnovne škole „Zalik“ prema planu iz priloga akta.

Molimo Vas da nam  najkasnije do 15.04.2017.godine, dostavite rezultate kantonalnog takrničenja (rang liste) za VII, VIII i IX razred i prijavite ekipu (eventualno u širem sastavu). Prema Pravilniku takmičenja kantonalne ekipe se sastoje od 3 do 5 učenika po jednom razredu:

 • Tuzlanski kanton, Kanton Sarajevo po 5x3=15 (takmičara):
 • Zenicko-dobojski kanton, Unsko-sanski kanton po 4x3=12 (takmiičara):
 • Srednjobosanski kanton, Hercegovačko-neretvanskl kanton, Kanton 10, Zapadnhercegovački kanton, Posavski kanton i Bosansko-podrinjski kanton po 3x3=9 (takmičara).

Ujedno je potrebno dostaviti i broj pratilaca ekipa.

Prijave treba dostaviti na e-mail umalgoritam@gmail.com

Prema Pravilniku takmičenja, na ovogodišnjern Federalnom takmičenju mogu učestvovati i drugi takmičari koji su na kantonalnom takmičenju iz matematike osvojili 50% i više bodova ili tri takmičara koja su plasirana iza takmičara koji su obezbijedili učešće (a nemaju 50% osvojenih bodova) ako se za njih uplati kotizacija u iznosu od 50 KM po takmičaru, a također mogu učestvovati i svi ostali zainteresovani takmičari koji će ove godine učestvovati na kantonalnom takmičenju iz matematike ako se za njih uplati kotizacija u iznosu od 80 KM.

 Kotizacija se uplaćuje na žiro račun  1606100000039006 otvoren kod VAKUFSKE BANKE  DD SARAJEVO sa naznakom "kotizacija za federalno takmičenje za učenika ... ", najkasnije do 15.04.2017. godine. (program takmičenja)

Bilten sa Federalnog tamičenja učenika srednjih škola, Gimnazija "Bugojno", 01.04.2017. godine
Objavljeno: 02. april 2017. godine

Full Screen Title

Federalno takmičenje učenika srednjih škola u školskoj 2016./2017. godini

U Gimnaziji Bugojno, u organizaciji Udruženja matematičara Kantona Sarajevo u subotu 01.04.2017. održano je 57. takmičenje mladih matematičara Bosne i Hercegovine-Federalno prvenstvo učenika srednjih škola, na kojoj je sudjelovalo 132 učenika srednjih škola iz naše zemlje koji su plasman na ovo takmičenje izborili kroz kantonalna takmičenja (bilten, rješenja zadataka). Konačnu rang listu možete pogledati na linku.

Najboljih 20 takmičara sa ovog takmičenja su se plasirali na Matematičku olimpijadu Bosne i Hercegovine.

Prijava na federalno takmičenje iz matematike učenika srednjih škola FBiH (školska 2016/2017) koji nisu ostvarili direktan plasman je zatvorena

Registracija takmičara za Federalno takmičenje iz matematike učenika srednjih škola FBiH koji nisu ostvarili direktan plasman

 

Federalno prvenstvo iz matematike učenika srednjih škola FBiH održat će se u subotu, 01.04.2017. godine u Gimnaziji "Bugojno".

Na federalnom takmičenju mogu učestvovati i drugi takmičari koji su na kantonalnom takmičenju iz matematike osvojili 50% i više bodova ili tri takmičara koja su plasirana iza takmičara koji su obezbijedili učešće (a nemaju 50% osvojenih bodova) ako se za njih uplati kotizacija u iznosu od 50,00 KM po takmičaru, a također mogu učestvovati i svi ostali zainteresovani takmičari koji su ove godine učestvovali na kantonalnom takmičenju iz matematike ako se za njih uplati kotizacija u iznosu od 80,00 KM.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Udruženje matematičara Kantona Sarajevo koji je otvoren kod Raiffeisen bank dd Sarajevo BiH broj: 1610000156600012 s naznakom „za federalno takmičenje“,  najkasnije do srijede, 29.03.2017. godine. Ovi takmičari se trebaju regisdtrovati online putem web linka  od  23.03.2017. do 29.03.2017. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail: umks2016@gmail.com.

Raspored učenika po grupa za  "Škole programiranja"
Objavljeno: 23. februara 2017. godine

Raspored učenika po grupama za Školu programiranja (PDF)

Napomene i osnovne informacije:

 • Prijem učenika i otvaranja škole programiranja će se održati u subotu, 04.03.2017. godine u 13:30 na Prirodno-matematičkom fakultetu.
 • Predavanje za sve grupe počinje u subotu, 04.03.2017 u navedenim terminima. Učenici iz grupe Minski će imati nastavu od 10:00 - 12:00 prije zvaničnog otvaranja škole
 • Zbog većeg broja prijavljenih učenika od predviđenog, odlučeno je da umjesto tri grupe školu programiranja sačinjavaju četiri grupe i da svi prijavljeni učenici budu primljeni u školu.
 • Iz tog razloga je neophodno promijeniti termin predavanja za jednu od grupa.
 • U grupi Minski (10:00 - 12:00) su učenici koji nisu učesnici Škole matematike.
 • U slučaju da neko od učenika ima neodložive obaveze u predviđenom terminu za predavanja, molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail adresu jednog od predavača: delalic.sead@gmail.com da se može to rješiti. Za sve ostale informacije nas možete kontaktirati na istu e-mail adresu.
 • Uplata kotizacije, za učenike koji budu primljeni u školu programiranja, se vrši na žiro račun UM KS: 1610000156600012 kod Raiffeisen banke dd Sarajevo najkasnije do četvrtka, 02.03.2017. godine sa naznakom “Za školu programiranja”;
 • Kotizacija za pohađanje škole programiranja u trajanju od 12 sedmica po jednom učeniku je 120,00KM za članove UM KS. Učenici koji nisu članovi UM KS treba da se učlane u Udruženje prije početka nastave, a potrebne informacije se nalaze na http://umks.pmf.unsa.ba/Pristupanje-udruzenju.html;
 • Škola programiranja počinje sa radom 04.03.2017. godine i traje do 03.06.2017. godine (24 školska časa);
 • Za sve dodatne informacije možete se obratiti na mail umks.skola@gmail.com;

Obavijest o početku rada  "Škole programiranja"
Objavljeno: 07. februara 2017. godine

Informacije o Školi programiranja (PDF) - Link za prijavu - Plan i program škole (PDF)

Udruženje matematičara Kantona Sarajevo (UM KS) u saradnji sa udruženjem BIT Alijansa za informacione tehnologije i Odsjekom za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pokreću Školu programiranja:

 • Škola programiranja počinje sa radom 04.03.2017. godine i traje do 03.06.2017. godine (24 školska časa);
 • Nastava će se odvijati na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, subotom od 14h00 do 16h00. Sve eventualne izmjene će biti oglašene na web stranici umks.pmf.unsa.ba;
 • Pravo prijave imaju učenici od sedmog do devetog razreda osnovne škole i učenici srednjih škola iz BiH;
 • Broj mjesta je ograničen (osnovne škole 20 mjesta i srednje škole 40 mjesta);
 • Cilj škole je upoznati učenike sa osnovama programiranja kroz programse jezike Python i C++;
 • Svaki učenik će imati obezbjeđen računar za rad;
 • Prijave se vrše od 07.02.2017. godine do 22.02.2017. godine;
 • Spisak polaznika će biti objavljen na web stranici Udruženja najkasnije do 24.02.2017. godine;
 • Kotizacija za pohađanje škole programiranja po jednom učeniku je 120,00KM za članove UM KS. Učenici koji nisu članovi UM KS treba da se učlane u Udruženje prije početka nastave, a potrebne informacije se nalaze na http://umks.pmf.unsa.ba/Pristupanje-udruzenju.html;
 • Uplata kotizacije, za učenike koji budu primljeni u školu programiranja, se vrši na žiro račun UM KS: 1610000156600012 kod Raiffeisen banke dd Sarajevo najkasnije do 02.03.2017. godine sa naznakom “Za školu programiranja”;
 • Prijave se popunjavaju preko linka nalazi na web stranici UM KS umks.pmf.unsa.ba.
 • Nastavu će izvoditi bivši i sadašnji uspješni studenti Odsjeka za matematiku (zlatne i srebrene značke), asistenti i profesori Odsjeka za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta;
 • Radom Škole će koordinirati Doc.dr. Elmedin Selmanović i mr. Vedad Letić;
 • Za sve dodatne informacije možete se obratiti na mail umks.skola@gmail.com;

Materijal sa stručnog seminar, Fojnica, 13.-14. januar 2017. godine
Objavljeno: 16. januar 2016. godine

Informacija o uplati kotizacije za stručni seminar, Fojnica, 13.-14. januar 2017. godine
Objavljeno: 25. decembra 2016. godine

 

Informacije o uplati kotizacije za stručni seminar za nastavnike i profesore matematike (Program i termini održavanja predavanja na seminaru)

Plaćanje kotizacije:

Kako je broj prijavljenih učesnika veći od predviđenog minimalno 50 učesnika, seminar će se održati u navedenom terminu Svi prijavljeni učesnici trebaju najkasnije do 27.12.2016. godine, uplatiti kotizaciju na žiro račun Udruženja matematičara Kantona Sarajevo broj: 1610000156600012 otvoren kod Raiffeisen banke dd Sarajevo (sa naznakom ''Uplata kotizacije za Seminar iz matematike'')  i to:

         ako je učesnik član nekog od udruženja matematičara u FBiH (UM TK, UM KS, UM USK, ''Algoritam''-Mostar) i izmirio je obaveze uplate članarine za 2016. godinu -  kotizacija je 10KM

         ako učesnik nije član nijednog od udruženja matematičara u FBiH (UM TK, UM KS, UM USK, ''Algoritam''- Mostar) ili nije izmirio obavezu uplate članarine za 2016. godinu, kotizacija je 30KM

Samo prijavljeni učesnici koji budu uplatili kotizaciju bit će registrirani za smještaj kod domaćina i dobit će certifikat o učešću na seminaru.

Stručni seminar za nastavnike i profesore matematike - Fojnica, 13.-14. januar 2017. godine
Objavljeno: 12. decembra 2017. godine

 

Informacije za stručni seminar za nastavnike i profesore matematike

Udruženja matematičara u FBiH (UM TK, UM KS, UM USK, ''Algoritam''-Mostar) planiraju organizirati zajednički seminar za nastavnike i profesore matematike 13-14. januara 2017. godine u Fojnici. (PDF)

Registracija

U skladu s ponudom koju smo dobili od domaćina (REUMAL) iz Fojnice (v. prilog s kompletnim cjenovnikom, koji je s evidentnim popustom) dužni smo dostaviti spiskove učesnika seminara do 28.12.2016. godine, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se blagovremeno prijave popunjavanjem obrasca, zaključno sa 25.12.2016. godine, kako bi prijavljeni učesnici mogli blagovremeno izvršiti uplate kotizacije (v. objašnjenje ispod), a mi kao organizatori  na vrijeme mogli izvršiti registraciju prijavljenih učesnika kod domaćina do 28.12.2013. godine.

Plaćanje kotizacije:

Za uspješnu organizaciju seminara potrebno je da se registruje minimalno 50 učesnika Ako bude dovoljan broj zainteresiranjih učesnika, o čemu ćete biti obaviješteni nakon isteka period registracije, tj. 26.12.2016, svi učesnici koji su se prijavili preko navedenog linka trebaju uplatiti kotizaciju na žiro račun Udruženja matematičara Kantona Sarajevo broj: 1610000156600012 otvoren kod Raiffeisen banke dd Sarajevo (sa naznakom ''Uplata kotizacije za Seminar iz matematike'') zaključno sa 27.12.2016 godine i to:

         ako je učesnik član nekog od udruženja matematičara u FBiH (UM TK, UM KS, UM USK, ''Algoritam''-Mostar) i izmirio je obaveze uplate članarine za 2016. godinu -  kotizacija je 10KM

         ako učesnik nije član nijednog od udruženja matematičara u FBiH (UM TK, UM KS, UM USK, ''Algoritam''- Mostar) ili nije izmirio obavezu uplate članarine za 2016. godinu, kotizacija je 30KM

Samo prijavljeni učesnici koji budu uplatili kotizaciju bit će registrirani za smještaj kod domaćina i dobit će certifikat o učešću na seminaru. Detaljne informacije o programu i temama biće naknadno oglašeni.

Rezultati ulaznog testa za "Školu matematike za rad sa nadarenim učenicima"
Objavljeno: 21. septembar 2016. godine

 

Rezultati ulaznog testa i raspored grupa po salama

Dragi učenici, roditelji i nastavnici, Škola matematike za nadarene učenike kao što znate počela je u subota, 17.09.2016. Nastava će se održavati svake subotom, u terminu od 10:00 do 13:00 sati, na Prirodno-matematičkom fakultetu na IV spratu (Odsjek za matematiku). U prilogu je prijedlog rasporeda učenika po grupama (PDF) na osnovu rezultata ulaznog testa kao i raspored grupa po salama (PDF). Učenici koji se nisu pojavili na ulaznom testu treba da se jave Prof.dr. Hasanu Jamaku kad prvi put dođu biće raspoređeni u neku od grupa.

Informacije o početku "Škole matematike za rad sa nadarenim učenicima"
Objavljeno: 14. septembar 2016. godine

 

Informacije o početku "Škole matematike za rad sa nadarenim učenicima"

Dragi učenici, roditelji i nastavnici, Škola matematike za nadarene učenike uskoro počinje sa radom. Prvi dan Škole je subota, 17.09.2016. Prijem učenika će biti u 09:30 na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Nastava će se održavati subotom, u terminu od 10:00 do 13:00 sati, na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Obavijest o rada  "Škole matematike za rad sa nadarenim učenicima"

Informacije o Školi matematike (PDF) - Prijavni obrazac (PDF) - Plan i program škole (PDF)

Na 2. Sjednici Upravnog odbora Udruženja matematičara Kantona Sarajevo održanoj 19.05.2016. godine jednoglasno je donesena Odluka o početku rada Škole matematike za rad sa nadarenim učenicima.

 • Škola matematike za rad sa nadarenim učenicima počinje sa radom 17.09.2016. godine;
 • Nastava će se odvijati na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu subotom  u terminima koji će biti na vrijeme oglašeni na web stranici UM KS umks.pmf.unsa.ba;
 • Škola se organizira za rad sa nadarenim učenicima osnovne i srednje škole, i to: 3 (tri) grupe za osnovnu školu (sedmi, osmi i deveti razred), 3 (tri) grupe za srednju školu (prvi, drugi, treći-četvrti razred);
 • Broj mjesta je ograničen (po jednoj grupi maksimalno 20 učenika);
 • Mjesečna kotizacija za pohađanje škole po jednom učeniku je 40,00KM za članove UM KS, a za učenike koji nisu članovi je 80,00KM;
 • Uplata se vrši na žiro račun UM KS: 1610000156600012 kod Raiffeisen banke dd Sarajevo početkom svakog narednog mjeseca trajanja škole;
 • Prijave se popunjavaju  na obrascu i potrebno je popunjeni obrazac poslati na e-mail adresu: umks.skola@gmail.com;
 • Prijave se vrše od 24.05.2016. godine do 15.09.2016. godine;
 • Članom Udruženja se postaje popunjavanjem pristupnice pristupnica kojom se kandidat obavezuje da prihvata Statut i Program Udruženja, uplatom članarine, koja iznosi godišnje: 12 KM za učenike, student, penzionere i nezaposlene; 25 KM za ostale individualne članove;
 • Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail umks.skola@gmail.com;

Bilten sa Federalnog tamičenja učenika osnovnih škola, Osma osnovna škola "Amer Ćenanović" Butmir, 14.05.2016. godine
Objavljeno: 14. maj 2016. godine

Program federalnom takmičenju učenika osnovnih škola u školskoj 2015/2016. godini
Objavljeno: 03. maj 2016. godine

Program takmičenja iz matematike učenika osnovnih škola FBiH (PDF)

 • 08:30 – 09:30 prijem i registracija takmičara
 • 09:30 – 09:50 svečano otvaranje takmičenja (obraćanje domaćina, organizatora i pokrovitelja)
 • 10:00 – 13:00 izrada zadataka
 • 10:30 – 11:30 okrugli sto za nastavnike i pratioce učenika
 • 13:00 – 16:00 pregledanje radova
 • 16:00 – 16:45 preliminarni rezultati i žalbe
 • 16:45 – 17:00 pisanje diploma
 • 17:00 proglašenje pobjednika i učenika koji su se plasirali na Juniorsku matematičku olimpijadu Bosne i Hercegovine

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail umks2016@gmail.com.

Informacije o federalnom takmičenju učenika osnovnih škola u školskoj 2015/2016. godini
Objavljeno: 27. april 2016. godine

Federalno prvenstvo iz matematike učenika osnovnih škola FBiH (odluka)

Federalno prvenstvo iz matematike učenika osnovnih škola FBiH održat će se u subotu, 14.  maja 2016. godine u Osmoj osnovnoj školi „Amer Ćenanović“, Ilirska br. 2, Butmir, 71210 Ilidža. Program takmičenja će biti naknadno objavljen. Prema Pravilniku takmičenja kantonalne ekipe se sastoje od 3 do 5 učenika po jednom razredu (VII, VIII i IX razredi). Broj takrničara koji čine sastav pojedine kantonalne ekipe je sljedeći:

 • Tuzlanski kanton, Kanton Sarajevo po 5x3=15 (takmičara):
 • Zenicko-dobojski kanton, Unsko-sanski kanton po 4x3=12 (takmiičara):
 • Srednjobosanski kanton, Hercegovačko-neretvanskl kanton, Kanton 10, Zapadnhercegovački kanton, Posavski kanton i Bosansko-podrinjski kanton po 3x3=9 (takmičara).

Prema Pravilniku takmičenja, na ovogodišnjem Federalnom prvenstvu mogu učestvovati i drugi takmičari koji su na kantonalnom takmičenju iz matematike osvojili 50% i više bodova ili tri takmičara koja su plasirana iza takmičara koji su obezbijedili učešće (a nemaju 50% osvojenih bodova) ako se za njih uplati kotizacija u iznosu od 50 KM po takmičaru, a također mogu učestvovati i svi ostali zainteresovani takmičari koji su ove godine učestvovali na kantonalnom takmičenju iz matematike ako se za njih uplati kotizacija u iznosu od 80 KM.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Udruženje matematičara Kantona Sarajevo koji je otvoren kod Raiffeisen bank dd Sarajevo BiH broj: 1610000156600012 sa naznakom „kotizacija za federalno takmičenje za učenika ...“,  najkasnije do 11.05.2016. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail umks2016@gmail.com.

Bilten sa Federalnog tamičenja učenika srednjih škola, Prirodno-matematički fakultet, 23.04.2016. godine
Objavljeno: 24. april 2016. godine

Full Screen Title

Federalno takmičenje učenika srednjih škola u školskoj 2015./2016. godini

Na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu u subotu 23.04.2016 održano je 56. takmičenje mladih matematičara Bosne i Hercegovine-Federalno prvenstvo učenika srednjih škola, na kojoj je sudjelovalo 150 učenika srednjih škola iz naše zemlje koji su plasman na ovo takmičenje izborili kroz kantonalna takmičenja (bilten, rang liste).

Najbolji 20 takmičara sa ovog takmičenja su se plasirali na Matematičku olimpijadu Bosne i Hercegovine koja će se održati 14 i 15.  maja u Visokom .

BiH na Europskoj matematičkoj olimpijadi za djevojke zauzela 5. mjest od 39 država....
Objavljeno: 14. april 2016. godine

Full Screen Title

EGMO – European Girls' Mathematical Olympiad

Na Europskoj matematičkoj olimpijadi za djevojke (E GMO – European Girls' Mathematical Olympiad) po prvi put svoje predstavnice ima Bosna i Hercegovina. To su sljedeće učenice: Adisa Bolić, Neira Kurtovic, Milica Babić i Tijana Babić, a p ratili su ih vođa i zamjenik vođe ekipe, Harun Hindija i Bojan Pažin. Ovogodišnji EGMO se održava u Rumuniji, od 10. do 1 6. aprila, i učestvuje 39 država (31 europska država službeno, ostalih osam kao što su S AD ili Indija koriste ovu priliku kao pripremu i „odmjeravanje snaga“ prije Internacional ne matematičke olimpijade). Prvi put, i već četiri medalje! Adisa Bolić osvojila je zlatnu medalju, Neira Kurtovic i Tijana Babić srebrnu, a Milica Babić bronzanu. U ekipnom plasmanu Bosna i Hercegovina je zauzela 4. mjesto od 31 države koje se službeno takmiče (a 5. od 39 d ržava koliko ih se stvarno takmičilo), te na taj način nadjačala i zemlje koje su tradicionalne bolj e od nas na matematičkim takmičenjima (Rumuniju, Ukrajinu, Srbiju, Japan,...). Čestitamo!

Program za Federalno takmičenje učenika srednjih škola za školsku 2015./2016.
Objavljeno: 12. april 2016. godine

Program za Federalno takmičenje učenika srednjih škola za školsku 2015./2016.

 • 10:15 - 10:40 registracija takrničara
 • 10:40-11:00 svečano otvaranje takrničenja i obraćanje učesnicima raspodjela takmičara po učionicarna
 • 11:00 - 14:00 takmičenje (izrada zadataka)
 • 14:00 - 17:00 pregledanje radova
 • 17:00 - 17:30 preliminarni rezultati i žalbe
 • 18:00 proglasenje pobjednika i učenika koji su se plasirali na Matematičku olimpijadu Bosne i Hercegovine

Informacije o federalnom takmičenju učenika srednjih škola u školskoj 2015/2016. godini
Objavljeno: 09. april 2016. godine

Federalno prvenstvo iz matematike učenika srednjih škola FBiH

Federalno prvenstvo iz matematike učenika srednjih škola FBiH održat će se u subotu, 23. aprila 2016. godine na Prirodno-matematlckorn takultetu u Sarajevu, sa pocetkom u 11:00 sati. Prema Pravilniku takrničenja kantonalne ekipe se sastoje od 3 do 5 učenika po jednom razredu. Broj takrničara koji čine sastav pojedine kantonalne ekipe je sljedeći:

 • Tuzlanski kanton, Kanton Sarajevo po 5x4=20 (takmičara):
 • Zenicko-dobojski kanton, Unsko-sanski kanton po 4x4=16 (takmiičara):
 • Srednjobosanski kanton, Hercegovačko-neretvanskl kanton, Kanton 10, Zapadnhercegovački kanton, Posavski kanton i Bosansko-podrinjski kanton po 3x4=12 (takmičara)...