Udruženje matematiČara Kantona Sarajevo

O udruženju

Udruženje matematičara Kantona Sarajevoje nevladino, neprofitno, dobrovoljno, vanstranačko udruženje građana zainteresiranih za unapr-ijeđivanje svih aspekata matema-čkih nauka i njihovih primjena u Kantonu Sarajevo. Ciljevi Udruženja su širenje i unapređivanje svih matematičkih disciplina i njihovih primjena, unaprijeđivanje nastave matematike na svim nivoima obrazovanja, podizanje nivoa stručnih i naučnih znanja članova Udruženja organiziranjem matema-tičkih konferencija domaćeg i međunarodnog karaktera, stručnih i naučnih predavanja, seminara, savjetovanja, simpozija i razgovora.

 

Aktuelnosti

Raspored po grupama za novi ciklus “Škole programiranja 2019”
Objavljeno: 29. januar 2019. godine

Informacije o nastavku održavanja “Škole matematike za rad sa nadarenim učenicima 2019”
Objavljeno: 28. januar 2019. godine

Informacije o nastavku održavanja “Škole matematike za rad sa nadarenim učenicima 2019” (PDF)

Raspored grupa za “Zimski kamp za nadarene informatičare 2019”
Objavljeno: 09. januar 2019. godine

Raspored grupa za “Zimski kamp za nadarene informatičare 2019” (PDF)

Konkurs za upis u novi ciklus Škole programiranja (konkurs ostaje otvoren do 28.01.2019. godine)
Objavljeno: 27. decembar 2018. godine

Konkurs za upis u novi ciklus Škole programiranja za učenike od šestog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole kao i ostale zainteresirane (tekst konkurs, online prijava)

Konkurs za prijavu na "Zimski kamp za nadarene informatičare 2019"  (ostaje otvoren do 08.01.2019. godine) i  "Zimski kamp za nadarene matematičare 2019" (ostaje otvoren do 14.01.2019. godine)
Objavljeno: 19. decembar 2018. godine

Prijavi se na "Malu školu kriptografije (šifrovanja)"
Objavljeno: 15. decembar 2018. godine

Udruženje matematičara Kantona Sarajevo (UM KS) u saradnji sa Odsjekom za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu organizuje  „Malu školu kriptografije“. Cilj je učenicima objasnite osnovne tehnike za šifrovanje  kroz historiju.

Rezultati konkursa za "Školu matematike za rad sa nadarenim učenicima", "Školu programiranja" i "Škole matematike 2plus2", raspored učenika po grupama i informacije o uplati kotizacije.
Objavljeno:12. septembra 2018. godine

Prijavi se na takmičenje "Talent search 2018"
Objavljeno: 04. septembar 2018. godine

Udruženje matematičara Kantona Sarajevo (UM KS) u saradnji sa Odsjekom za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu organizuje takmičenje „Talent search 2018“. Cilj ovog takmičenja je otkriti i stimulisati učenike koji su nadareni za matematiku i rješavanje logičko-kombinatornih problema. Naši predavači iz Škole matematike za nadarene učenike imaju višegodišnje iskustvo rada sa nadarenim učenicima i doprinijeli su razvoju mnogih olimpijaca, te sasvim sigurno sa lakoćom mogu prepoznati talenat kod nadarenih učenika.

Konkurs za upis u novi ciklus Škole matematike za rad sa nadarenim učenicima, Škole programiranja i Škole matematike za rad sa mlađim uzrastom djece (konkurs ostaje otvoren do 11.09.2018. godine)
Objavljeno: 18. juli 2018. godine

Konkurs za upis u novi ciklus Škole matematike za rad sa nadarenim učenicima (za učenike od 6. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole), Škole programiranja i Škole matematike za rad sa mlađim uzrastom djece (za učenike od 3. do 6. razreda osnovne škole)

Bilten sa 23. matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine
Objavljeno: 23. april 2018. godine

Bilten sa 23. matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine  (PDF)

Informacije o održavanj 23. matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine
Objavljeno: 17. april 2018. godine

Informacije o održavanj 23. matematičke olimpijade Bosne i Hercegovine  (PDF)

Informacije o federalnom takmičenju učenika srednih škola u školskoj 2016/2017.. godini
Objavljeno: 08. mart 2017. godine

Federalno prvenstvo iz matematike učenika srednjih škola FBiH

 

Udruženje matematičara Kantona Sarajevo, u saradnji sa  Udruženjem matematičara Tuzlanskog kantona, Udruženjem  matematičara Algoritam iz Mostara, Udruženjem  matematičara Unsko-sanskog kantona, predstavnicima matematičara iz Srednjobosanskog i Zeničko-dobojskog kantona organizuju Federalno prvenstvo iz matematike učenika srednjih škola FBiH održat će se u subotu, 01.04.2017. godine u Gimnaziji "Bugojno". Program takmičenja će biti naknadno objavljen

Molimo Vas da nam, najkasnije do 23.03.2017. godine, dostavite rang liste za sve učesnike kantonalnog takmičenja u svim razredima i prijavite ekipu. Kantonalne ekipe se sastoje od 3 do 5 učenika po jednom razredu. Broj takmičara koji čine sastav pojedine kantonalne ekipe je sljedeći:

  • Tuzlanski kanton, Kanton Sarajevo,  Zeničko-dobojski kanton po 4x5=20 (takmičara):
  • Unsko-sanski kanton po 4x4=16 (takmičara):
  • Srednjobosanski kanton, Hercegovačko-neretvanskl kanton, Kanton 10, Zapadnohercegovački kanton, Posavski kanton i Bosansko-podrinjski kanton po 4x3=12 (takmičara).

Broj takmičara u ekipi ne može prelaziti prethodno navedene kvote bez obzira da li neko od mjesta dijeli više takmičara.

Na federalnom takmičenju mogu učestvovati i drugi takmičari koji su na kantonalnom takmičenju iz matematike osvojili 50% i više bodova ili tri takmičara koja su plasirana iza takmičara koji su obezbijedili učešće (a nemaju 50% osvojenih bodova) ako se za njih uplati kotizacija u iznosu od 50,00 KM po takmičaru, a također mogu učestvovati i svi ostali zainteresovani takmičari koji su ove godine učestvovali na kantonalnom takmičenju iz matematike ako se za njih uplati kotizacija u iznosu od 80,00 KM.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Udruženje matematičara Kantona Sarajevo koji je otvoren kod Raiffeisen bank dd Sarajevo BiH broj: 1610000156600012 s naznakom „za federalno takmičenje“,  najkasnije do srijede, 29.03.2017. godine. Ovi takmičari se mogu prijaviti online putem web linka koji će biti dostupan na web stranici umks.pmf.unsa.ba UM KS od  23.03.2017. do 29.03.2017. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail: umks2016@gmail.com.